โรงปูนเขตรุ่งเรือง-กาญจนบุรี


อิฐบล็อค1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6

Drain
Drain
Drain
Drain
Drain

รายละเอียดสินค้า   อิฐบล็อคเป็นวัสดุผสมจากซีเมนต์ หินเกล็ด ทรายหยาบ และน้ำ ซึ่งจะมีน้ำหนักมาก จึงได้ออกแบบให้มีรูกลวงเพื่อลดน้ำหนักลงมีขนาด 7x19x39ซม. เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างทำผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นวัสดุก่อผนังที่พัฒนาเพื่อเสริมจุดเด่นได้ดีกว่าอิฐมอญ เช่น แข็งแรงกว่า ก่ออิฐได้รวดเร็วกว่า ทนทานกว่า เนื่องจากวัสดุเป็นคอนกรีต และหน่วยน้ำหนัก เมื่อรวมปูนฉาบแล้ว เบากกว่า อิฐมอญ เช่น กรณีผนังอิฐมอญจะใช้น้ำหนักออกแบบที่ 180 กิโลกรัม /ตารางเมตร ส่วนผนังคอนกรีตบล็อกจะใช้น้ำหนักออกแบบที่ 100-120 กิโลกรัม/ตารางเมตร
บริการขนส่งอิฐบล็อก

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6

Drain
Drain
Drain
Drain
Drainรายละเอียดสินค้า

   อิฐบล็อคเป็นวัสดุผสมจากซีเมนต์ หินเกล็ด ทรายหยาบ และน้ำ ซึ่งจะมีน้ำหนักมาก จึงได้ออกแบบให้มีรูกลวงเพื่อลดน้ำหนักลงมีขนาด 7x19x39ซม. เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างทำผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นวัสดุก่อผนังที่พัฒนาเพื่อเสริมจุดเด่นได้ดีกว่าอิฐมอญ เช่น แข็งแรงกว่า ก่ออิฐได้รวดเร็วกว่า ทนทานกว่า เนื่องจากวัสดุเป็นคอนกรีต และหน่วยน้ำหนัก เมื่อรวมปูนฉาบแล้ว เบากกว่า อิฐมอญ เช่น กรณีผนังอิฐมอญจะใช้น้ำหนักออกแบบที่ 180 กิโลกรัม /ตารางเมตร ส่วนผนังคอนกรีตบล็อกจะใช้น้ำหนักออกแบบที่ 100-120 กิโลกรัม/ตารางเมตร