โรงปูนเขตรุ่งเรือง-กาญจนบุรี


ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก .คสล ท่อกลม1 / 6
2 / 6
3 / 6

Drain
Drain
Drain

รายละเอียดสินค้า   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ มอก.128-2560   ผลิตสินค้าได้มาตรฐานผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงหลายขนาดท่อกลม มอก ,คสล ชั้น1 ชั้น2 ชั้น3
ชื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางxความยาว หนา น้ำหนัก ราคา บาท
ท่อกลม มอก ชั้น3 30x100 ซม. 5 ซม. 139 กก. 350
ท่อกลม มอก ชั้น3 40x100 ซม. 6 ซม. 218 กก. 450
ท่อกลม มอก ชั้น3 50x100 ซม. 7 ซม. 315 กก. 600
ท่อกลม มอก ชั้น3 60x100 ซม. 7.5 ซม. 401 กก. 700
ท่อกลม มอก ชั้น3 80x100 ซม. 9.5 ซม. 595 กก. 1,350
ท่อกลม มอก ชั้น3 100x100 ซม. 11 ซม. 967 กก. 2,200
ท่อกลม มอก ชั้น3 120x100 ซม. 12.5 ซม. 1,311 กก. 3,000
ท่อกลม มอก ชั้น3 150x100 ซม. 15 ซม. 1,959 กก. 5,000

*ราคาสินค้า(ไม่รวมค่าจัดส่ง) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง ตามราคาวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต*

บริการขนส่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 / 6
2 / 6
3 / 6

Drain
Drain
Drainรายละเอียดสินค้า

   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ มอก.128-2560   ผลิตสินค้าได้มาตรฐานผลิตท่อระบายน้ำ คอนกรีตอัดแรงหลายขนาดท่อกลม มอก, คสล ชั้น1 ชั้น2 ชั้น3

ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก
ราคา
0.30x1.00 ม.
5 ซม.
139 กก.
350
0.40x1.00 ม.
6 ซม
218 กก.
450
0.50x1.00 ม.
7 ซม
315 กก.
600
0.60x1.00 ม.
7.5 ซม
401 กก.
700
0.80x1.00 ม.
9.5 ซม
595 กก.
1,350
1.00x1.00 ม.
11 ซม
967 กก.
2,200
1.20x1.00 ม.
12.5 ซม
1,311 กก.
3,000
1.50x1.00 ม.
15 ซม
1,959 กก.
5,000
ราคาสินค้า(ไม่รวมค่าจัดส่ง) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง ตามราคาวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต