เสาเข็มเขื่อน เสาเข็มรูปแบบพิเศษ เสาเข็มฉาก


1 / 5
2 / 5
3 / 5

   เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มเขื่อน เสาเข็มรูปแบบพิเศษ Retaining wall piles

    มอก.128-2549    เสาเข็มยาว12เมตร มีหลายขนาดให้เลือกThe Woods
Mountains and fjords
Northern Lights

รายละเอียดสินค้า

   เป็นเสาเข็มที่อาศัยเทคนิคการดึงลวดรับแรงดึงแล้วเทคอนกรีตลงในแบบ เมื่อคอนกรีตแข็งจนได้กำลังจึงทำการตัดลวดรับแรงดึง
จึงทำให้เกิดแรงอัดในเสาเข็ม เสาเข็มเขื่อน เสาเข็มรูปแบบพิเศษ เสาเข็มฉาก ยาว12เมตร นิยมใช้ในการสร้างเขื่อนกั้นดิน
ใช้ปั้นจั่นในการตอกจะช่วยให้ควบคุมทิศทางในการตอกได้ดี

ผลงานการทำงาน สินค้าใช้งานได้จริง

งานโครงการ สร้างเขื่อนกั้นดินในพื่นที่ตัวเมือง คลองลัดป้อม

เสาเข็ม รูปแบบพิเศษ เสาเข็มฉาก

1 / 5
2 / 5
3 / 5


The Woods
Mountains and fjords
Northern Lightsรายละเอียดสินค้า

   เป็นเสาเข็มที่อาศัยเทคนิคการดึงลวดรับแรงดึงแล้วเทคอนกรีตลงในแบบ เมื่อคอนกรีตแข็งจนได้กำลังจึงทำการตัดลวดรับแรงดึง จึงทำให้เกิดแรงอัดในเสาเข็ม เสาเข็มเขื่อน เสาเข็มรูปแบบพิเศษ เสาเข็มฉาก ยาว12เมตร นิยมใช้ในการสร้างเขื่อนกั้นดิน ใช้ปั้นจั่นในการตอกจะช่วยให้ควบคุมทิศทางในการตอกได้ดี


ผลิตภัณฑ์ ใช้งานจริง