ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ช่องลมไม้สัก จั่วช่องลม


1 / 6
2 / 6

   เฟอร์นิเจอร์ ช่องลมไม้สัก จั่วช่องลม

    ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ออกแบบสวยงาม ยังไม่ลงสี

    สามารถสั่งผลิตได้หลายขนาด


The Woods
Mountains and fjords

รายละเอียดสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ช่องลมไม้สัก จั่วช่องลม

ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ออกแบบสวยงาม จั่วช่องลม50x40x6.6 มีให้เลือกหลายลาย

จั่วช่องลม50x40x6.6 ซม. เซนติเมตร CM

สูง 50 เซนติเมตร

กว้าง 40 เซนติเมตร

หนา 6.6 เซนติเมตร

ราคา 800 บาท


ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ช่องลมไม้สัก จั่วช่องลม

1 / 6
2 / 6

The Woods
Mountains and fjordsรายละเอียดสินค้า

 เฟอร์นิเจอร์ ช่องลมไม้สัก จั่วช่องลม
ช่องลมไม้สัก จั่วช่องลม 50x40x6.6 ยังไม่ลงสี
สูง 50 เซนติเมตร
กว้าง 40 เซนติเมตร
หนา 6.6 เซนติเมตร
ราคา 800 บาท