ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ชั้นวางรองเท้า


1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

   เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางรองเท้าวัสดุจากไม้สัก

    ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ออกแบบสวยงาม วางรองเท้าได้4ชั้น

    มีลิ้นชักเก็บของ


The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights
The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights

รายละเอียดสินค้า80 x 75 x 37 ซม. CM

สูง 80 เซนติเมตร

กว้าง 75 เซนติเมตร

หนา 37 เซนติเมตร

ความสูงระหว่างชั้น 13.5 เซนติเมตร

ความสูงของลิ้นชัก 13.5 เซนติเมตร

ความกว้างของลิ้นชัก 44 เซนติเมตร

ความหนาของลิ้นชัก 33 เซนติเมตร

ราคา 4,000 บาท


ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ชั้นวางรองเท้า

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights
The Woods
Mountains and fjords
Northern Lightsรายละเอียดสินค้า

 เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางรองเท้าวัสดุจากไม้สัก
ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ออกแบบสวยงาม วางรองเท้าได้4ชั้น มีลิ้นชักเก็บของ
80 x 75 x 37 ซม. CM
สูง 80 เซนติเมตร
กว้าง 75 เซนติเมตร
หนา 37 เซนติเมตร
ความสูงระหว่างชั้น 13.5 เซนติเมตร
ความสูงของลิ้นชัก 13.5 เซนติเมตร
ความกว้างของลิ้นชัก 44 เซนติเมตร
ความหนาของลิ้นชัก 33 เซนติเมตร
ราคา 4,000 บาท