เสาเข็ม SQ Shape pile


1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

   เสาเข็มตัน หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส

    ผลิตตามมาตรฐาน   สามารถสั่งผลิตได้หลายขนาด
    ตามความต้องการของลูกค้าแบบท่อนเดียว ความยาวสูงสุด
   17 เมตรและแบบต่อหลายท่อนโดยการเชื่อมเหล็กThe Woods
Mountains and fjords
Northern Lights
Mountains and fjords
Northern Lights
Mountains and fjords

รายละเอียดสินค้าชื่อ ขนาดหน้าตัด ด้านxด้าน ซม. ความยาว เมตร.
เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส 15x15 ซม. 4 - 6 เมตร
เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส 20x20 ซม. 3 - 10 เมตร
เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส 26x26 ซม. 2 - 13 เมตร
เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส 30x30 ซม. 5 - 10 เมตร
เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส 40x40 ซม. 8 - 17 เมตร

เสาเข็มตัน SQ Shape pile

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights
The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights


รายละเอียดสินค้า

เสาเข็มตัน หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส
สามารถสั่งผลิตได้หลายขนาด
ตามความต้องการของลูกค้า ความยาวสูงสุด 17 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 0.15x0.15 เมตร ความยาว 4 - 6 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 0.20x0.20 เมตร ความยาว 3 - 10 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 0.26x0.26 เมตร ความยาว 2 - 13 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 0.30x0.30 เมตร ความยาว 5 - 10 เมตร
เสาเข็ม หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 0.40x0.40 เมตร ความยาว 8 - 17 เมตร