โรงปูนเขตรุ่งเรือง-กาญจนบุรี


ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม มอก1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6

Drain
Drain
Drain
Drain
Drain

รายละเอียดสินค้า   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ มอก.1164-2559,1165-2559,1166-2559   ผลิตสินค้าได้มาตรฐานผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง
ชื่อ ขนาด กว้างxยาวxสูง หนา น้ำหนัก ราคา
ท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม 120x120x100 ซม. 12.5 ซม. 1,750 กก. 6,000 บาท
ท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม 150x150x100 ซม. 15 ซม. 2,800 กก. 7,500 บาท
ท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม 150x150x250 ซม. 15 ซม. 6,400 กก. 18,750 บาท
ท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม 180x180x200 ซม. 17.5 ซม. 7,200 กก. 22,000 บาท
ท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม 210x210x200 ซม. 20 ซม. 9,600 กก. 29,000 บาท
ท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม 210x240x200 ซม. 20 ซม. 10,000 กก. 34,000 บาท
ท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม 240x240x200 ซม. 20 ซม. 12,000 กก. 40,000 บาท

*ราคาสินค้า(ไม่รวมค่าจัดส่ง) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง ตามราคาวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต*

บริการขนส่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปสี่เหลี่ยม Box culvert

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6

Drain
Drain
Drain
Drain
Drainรายละเอียดสินค้า

   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบ มอก.1164-2559,1165-2559,1166-2559   ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน

ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก
ราคา
120x120x100 ซม.
12.5 ซม.
1,750 กก.
6,000
150x150x100 ซม.
15 ซม.
2,800 กก.
7,500
150x150x250 ซม.
15 ซม.
6,400 กก.
18,500
180x180x200 ซม.
17.5 ซม.
7,200 กก.
22,000
210x210x200 ซม.
20 ซม.
9,600 กก.
29,000
210x240x200 ซม.
20 ซม.
10,000 กก.
34,000
240x240x200 ซม.
20 ซม.
12,000 กก.
40,000
*ราคาสินค้า(ไม่รวมค่าจัดส่ง) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง ตามราคาวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต*