ผลิตภัณฑ์ไม้สัก โต๊ะรับแขก โต๊ะกลาง


1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

   เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะกลาง โต๊ะรับแขก

    ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ออกแบบสวยงาม ชุดโต๊ะอาหาร

    โต๊ะรับแขก เก้าอี้4ตัว


The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights
The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights

รายละเอียดสินค้า เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะกลาง โต๊ะรับแขก

ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ออกแบบสวยงาม โต๊ะชุดเก้าอี้4ตัว

โต๊ะกลาง รูปแบบ "A" ขนาด 86 x 50 x 51 ซม. เซนติเมตร CM

สูง 51 เซนติเมตร

กว้าง 50 เซนติเมตร

ยาว 86 เซนติเมตร

เก้าอี้ รูปแบบ "A" ขนาด 61 x 51 x 73 ซม. CM

สูง 73 เซนติเมตร

กว้าง 61 เซนติเมตร

ยาว 51 เซนติเมตร

ที่นั่งสูงจากพื้น 39 เซนติเมตร

ที่วางแขนสูงจากพื้น 57 เซนติเมตร


โต๊ะกลาง รูปแบบ "B" ขนาด 65 x 65 x 59 ซม. เซนติเมตร CM

สูง 59 เซนติเมตร

กว้าง 65 เซนติเมตร

ยาว 65 เซนติเมตร

เก้าอี้ รูปแบบ "B" ขนาด 68 x 67 x 84 ซม. CM

สูง 84 เซนติเมตร

กว้าง 67 เซนติเมตร

ยาว 68 เซนติเมตร

ที่นั่งสูงจากพื้น 38 เซนติเมตร

ที่วางแขนสูงจากพื้น 67 เซนติเมตร


โต๊ะกลาง รูปแบบ "C" ขนาด 65 x 65 x 59 ซม. เซนติเมตร CM

สูง 59 เซนติเมตร

กว้าง 65 เซนติเมตร

ยาว 65 เซนติเมตร

เก้าอี้ รูปแบบ "C" ขนาด 46 x 44 x 73 ซม. CM

สูง 73 เซนติเมตร

กว้าง 46 เซนติเมตร

ยาว 44 เซนติเมตร

ที่นั่งสูงจากพื้น 45 เซนติเมตร

ราคา 10,000 บาท


ผลิตภัณฑ์ไม้สัก โต๊ะรับแขก โต๊ะกลาง

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights
The Woods
Mountains and fjords
Northern Lightsรายละเอียดสินค้า

 เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะไม้สัก โต๊ะอาหาร โต๊ะกินข้าว
โต๊ะกลางรูปแบบ "A" ขนาด 86 x 50 x 51 ซม. เซนติเมตร CM
สูง 51 เซนติเมตร
กว้าง 50 เซนติเมตร
ยาว 86 เซนติเมตร
เก้าอี้รูปแบบ "A" ขนาด 61 x 51 x 73 ซม. CM
สูง 73 เซนติเมตร
กว้าง 61 เซนติเมตร
ยาว 51 เซนติเมตร
ที่นั่งสูงจากพื้น 39 เซนติเมตร
ที่วางแขนสูงจากพื้น 57 เซนติเมตร

โต๊ะกลางรูปแบบ "B" ขนาด 65 x 65 x 59 ซม. เซนติเมตร CM
สูง 59 เซนติเมตร
กว้าง 65 เซนติเมตร
ยาว 65 เซนติเมตร
เก้าอี้รูปแบบ "B" ขนาด 68 x 67 x 84 ซม. CM
สูง 84 เซนติเมตร
กว้าง 67 เซนติเมตร
ยาว 68 เซนติเมตร
ที่นั่งสูงจากพื้น 38 เซนติเมตร
ที่วางแขนสูงจากพื้น 67 เซนติเมตร

โต๊ะกลางรูปแบบ "C" ขนาด 65 x 65 x 59 ซม. เซนติเมตร CM
สูง 59 เซนติเมตร
กว้าง 65 เซนติเมตร
ยาว 65 เซนติเมตร
เก้าอี้รูปแบบ "C" ขนาด 46 x 44 x 73 ซม. CM
สูง 73 เซนติเมตร
กว้าง 46 เซนติเมตร
ยาว 44 เซนติเมตร
ที่นั่งสูงจากพื้น 45 เซนติเมตร
ราคา 10,000 บาท