คานสะพาน แผ่นพื้นสะพาน คานสะพาน


1 / 5
2 / 5
3 / 5

   คานสะพาน แพล้งสะพาน แผ่นพื้นสะพาน

    Plank grider I-grider box grider

    มอก.128-2549     มีหลายขนาดให้เลือกThe Woods
Mountains and fjords
Northern Lights

รายละเอียดสินค้า


ชื่อ ขนาดกว้างxสูงxความยาว ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 16 x 500 ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 19 x 600 ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 22 x 700 ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 25 x 800 ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 31 x 900 ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 35 x 1,000 ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 45 x 1,200 ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 45 x 1,300 ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 45 x 1,400 ซม.
Plank Girder ตัวริม 99 x 45 x 1,500 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 16 x 500 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 19 x 600 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 22 x 700 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 25 x 800 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 31 x 900 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 35 x 1,000 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 45 x 1,200 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 45 x 1,300 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 45 x 1,400 ซม.
Plank Girder ตัวกลาง 99 x 45 x 1,500 ซม.


ผลงานการทำงาน สินค้าใช้งานได้จริง

งานโครงการ สร้างสะพาน คสล.

งานสะพาน แผ่นพื้นสะพาน คานสะพาน

1 / 5
2 / 5
3 / 5

The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights


รายละเอียดสินค้า
ผลงานการทำงาน

งานโครงการ สร้างสะพาน คสล.