ผลิตภัณฑ์ไม้สัก โต๊ะอาหาร โต๊ะกินข้าว


1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6

   เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะอาหาร โต๊ะกินข้าว

    ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ออกแบบสวยงาม ชุดโต๊ะอาหาร

    โต๊ะกินข้าว เก้าอี้4ตัว


The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights
The Woods
Mountains and fjords

รายละเอียดสินค้า เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะอาหาร โต๊ะกินข้าว

ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ออกแบบสวยงาม โต๊ะชุดเก้าอี้4ตัว

โต๊ะใหญ่ขนาด 80 x 80 x 80 ซม. เซนติเมตร CM

สูง 80 เซนติเมตร

กว้าง 80 เซนติเมตร

ยาว 80 เซนติเมตร

เก้าอี้ขนาด 45 x 45 x 84 ซม. CM

สูง 84 เซนติเมตร

กว้าง 45 เซนติเมตร

ยาว 45 เซนติเมตร

ที่นั่งสูงจากพื้น 45 เซนติเมตร

ราคา 8,000 บาท


ผลิตภัณฑ์ไม้สัก โต๊ะอาหาร โต๊ะกินข้าว

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6

The Woods
Mountains and fjords
Northern Lights
The Woods
Mountains and fjordsรายละเอียดสินค้า

 เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะไม้สัก โต๊ะอาหาร โต๊ะกินข้าว
ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ออกแบบสวยงาม เก้าอี้4ตัว
โต๊ะใหญ่ขนาด 80 x 80 x 80 ซม. CM
สูง 80 เซนติเมตร
กว้าง 80 เซนติเมตร
ยาว 80 เซนติเมตร
เก้าอี้ขนาด 84 x 45 x 45 ซม. CM
สูง 45 เซนติเมตร
กว้าง 45 เซนติเมตร
ยาว 84 เซนติเมตร
ที่นั่งสูงจากพื้น 45 เซนติเมตร
ราคา 8,000 บาท