โรงปูนเขตรุ่งเรือง-กาญจนบุรี


บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 2ทาง 3ทาง 4ทาง

Manhole1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6

Drain
Drain
Drain
Drain
Drain

รายละเอียดสินค้า   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ มอก.128-2549   ผลิตสินค้าได้มาตรฐานผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงหลายขนาดท่อกลม คสล ชั้น1 ชั้น2 ชั้น3
ใช้ร่วมกับท่อกลมขนาด ซม. ขนาด กว้างxยาวxสูงxหนา ขนาดเหล็ก น้ำหนัก ราคา
ท่อกลม 30 ซม. 70x70x110x10 ซม. เหล็ก RB 0.6 ซม. 960 กก. 2,000 บาท
ท่อกลม 40 ซม. 80x80x120x12 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 1,300 กก. 2,500 บาท
ท่อกลม 40 ซม. 84x124x130x12 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 1,400 กก. 3,500 บาท
ท่อกลม 40 ซม. 110x110x130x15 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 1,700 กก. 5,500 บาท
ท่อกลม 50 ซม. 94x125x120x12 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 1,440 กก. 4,000 บาท
ท่อกลม 60 ซม. 100x100x120x10 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 2,400 กก. 3,500 บาท
ท่อกลม 60 ซม. 110x130x150x15 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 2,400 กก. 8,000 บาท
ท่อกลม 60 ซม. 104x104x130x12 ซม. เหล็ก RB 1.2 ซม. 2,400 กก. 4,500 บาท
ท่อกลม 80 ซม. 120x120x150x10 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 2,880 กก. 5,500 บาท
ท่อกลม 80 ซม. 135x135x160x15 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 2,880 กก. 10,000 บาท
ท่อกลม 80 ซม. 135x135x160x15 ซม. เหล็ก DB 1.2 ซม. 2,880 กก. 12,000 บาท
ท่อกลม 100 ซม. 120x150x180x10 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 2,700 กก. 7,500 บาท
ท่อกลม 100 ซม. 145x145x180x10 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 2,900 กก. 8,500 บาท
ท่อกลม 100 ซม. 130x157x180x15 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 3,100 กก. 11,000 บาท
ท่อกลม 120 ซม. 120x150x180x10 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 2,900 กก. 14,000 บาท
ท่อกลม 120 ซม. 145x145x180x10 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 3,100 กก. 16,000 บาท
ท่อกลม 120 ซม. 130x157x180x15 ซม. เหล็ก RB 0.9 ซม. 3,360 กก. 14,000 บาท

*ราคาสินค้า(ไม่รวมค่าจัดส่ง) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง ตามราคาวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต*

บริการขนส่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปสี่เหลี่ยม Box culvert

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6

Drain
Drain
Drain
Drain
Drainรายละเอียดสินค้า

   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ มอก.128-2549   ผลิตสินค้าได้มาตรฐานผลิตท่อระบายน้ำ คอนกรีตอัดแรงหลายขนาดท่อกลม คสล ชั้น1 ชั้น2 ชั้น3

กว้างxยาวxสูงxหนา
เหล็ก
น้ำหนัก
ราคา
ท่อกลม30 70x70x110x10ซม.
RB0.6ซม.
960 กก.
2,000 บาท
ท่อกลม40 80x80x120x12 ซม.
RB 0.9 ซม.
1,300 กก.
2,500 บาท
ท่อกลม40 84x124x130x12 ซม.
RB 0.9 ซม.
1,400 กก.
3,500 บาท
ท่อกลม40 110x110x130x15 ซม.
RB 0.9 ซม.
1,700 กก.
5,500 บาท
ท่อกลม50 94x125x120x12 ซม.
RB 0.9 ซม.
1,440 กก.
4,000 บาท
ท่อกลม60 100x100x120x10 ซม.
RB 0.9 ซม.
2,400 กก.
3,500 บาท
ท่อกลม60 110x130x150x15 ซม.
RB 0.9 ซม.
2,400 กก.
8,000 บาท
ท่อกลม60 104x104x130x12 ซม.
RB 1.2 ซม.
2,400 กก.
4,500 บาท
ท่อกลม80 120x120x150x10 ซม.
RB 0.9 ซม.
2,880 กก.
5,500 บาท
ท่อกลม80 135x135x160x15 ซม.
RB 0.9 ซม.
2,880 กก.
10,000 บาท
ท่อกลม80 135x135x160x15 ซม.
DB 1.2 ซม.
2,880 กก.
12,000 บาท
ท่อกลม100 120x150x180x10 ซม.
RB 0.9 ซม.
2,700 กก.
7,500 บาท
ท่อกลม100 145x145x180x10 ซม.
RB 0.9 ซม.
2,900 กก.
8,500 บาท
ท่อกลม100 130x157x180x15 ซม.
RB 0.9 ซม.
3,100 กก.
11,000 บาท
ท่อกลม120 120x150x180x10 ซม.
RB 0.9 ซม.
2,900 กก.
14,000 บาท
ท่อกลม120 145x145x180x10 ซม.
RB 0.9 ซม.
3,100 กก.
16,000 บาท
ท่อกลม120 130x157x180x15 ซม.
RB 0.9 ซม.
3,360 กก.
14,000 บาท
*ราคาสินค้า(ไม่รวมค่าจัดส่ง) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง ตามราคาวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต*